Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

15/1/2015, Αιτιολογική έκθεση ΥΠΕΚΑ για καθορισμό ειδικών συμπληρωματικών όρων ακινήτου

15.01.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 11:01

Αιτιολογική έκθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία αφορά τον καθορισμό συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο ακίνητο, που βρίσκεται επί της οδού Βενιζέλου 45, στο Ο.Τ. 272 ΧΑΝΙΩΝ, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο με την υπ΄ αριθμό 397/84//1990 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 24/Δ/26-1-1990).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ