Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

2/11/2015, “Συντήρηση – Αναγόμωση Πυροσβεστήρων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων"

02.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 03:11

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

Όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν έγγραφες κλειστές προσφορές για την εργασία “Συντήρηση - Αναγόμωση Πυροσβεστήρων, Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων", με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση: Κριάρη 40, (Μέγαρον Πάνθεον), 1ος όροφος, Χανιά, μέχρι και την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015, και ώρα 14.00 μμ.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αυτοί που διαθέτουν κατάλληλη πιστοποίηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 2821341772, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

 
 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΖΑΚΗΣ

 

ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ