Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

9/1/2015, «Σύνταξη της 34/2014 Διορθωτικής Πράξης Δ. Χανίων της υπ' αριθμόν Μ1/10 Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής Κόμβου Μουρνιών τμήματος της πολεοδομικής ενότητας «Πασακάκι-Χαρακιάς» Δ. Χανίων στα Ο.Τ. 1287, 1289, 1290, 1291, 1292,1293, 1294, 1295, 1296, 1306, 1309 και 1380 για τις ιδιοκτησίες με κωδ. κτημ. 0223002, 0223004, 0501108, 0501025, 0224017, 0225001, 0225011, 0225016, 0501001, 0501006, 0501007, 0501019, 0501021, 0501022, 0501026, 0501013, 0501023, 0501012, 0501016 0502005, 0503002, 0502006, 0502003, 0504004, 0504005, 0504022 και 0504028.»

09.01.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 02:01

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στην Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων (25ης Μαρτίου 87, Σούδα, 1ος όροφος, γραφείο 4) από Τετάρτη 14/01/2015 έως και την Τετάρτη 28/01/2015, προκειμένου να λάβουν γνώση της παραπάνω Διορθωτικής Πράξης και να υποβάλλουν εντός του νομίμου χρονικού διαστήματος τυχόν ενστάσεις που έχουν σχέση με την αρχική τους ιδιοκτησία.

 

Η Διευθύντρια

 

Αλεξία Λακιωτάκη

Πολιτικός Μηχανικός