Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

24/03/2015 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου διακήρυξης για την ανάθεση του έργου "Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου" (MIS 494184)

25.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:03

                                    Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΕΣΠΑ 2007-20013Ψηφιακή Ελλάδα

 

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου της διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης "Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου" .

Η πράξη αυτή έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας 02 - "ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής" του  Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" και ο προύπολογισμός της (ο οποίος ανέρχεται στα 372.195,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..) συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Μπορείτε να δείτε το έντυπο ενσωμάτωσης των παρατηρήσεων της δημόσιας διαβούλευσης εδώ.

Τα τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού διαμορφώθηκαν ως εξής:

Μέρος Α΄

Μέρος Β΄

Μέρος Γ'