Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

21/10/2015, Εργασία ψεκασμού πεύκων για προστασία από το έντομο Thaumetopaea pityocampa

21.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες:Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 

Χανιά, 21 / 10 / 2015

Αρ. πρωτ.: 66005

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Εργασία ψεκασμού πεύκων για προστασία από το έντομο Thaumetopaea pityocampa

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80, τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 10.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 35-6262.006 για “Ανάθ.εργασ.φυτοπροστασίας -ψεκασμ. Δέντρων”

  4. Την υπ΄ αριθμ Α-1066/2015 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση ποσού 10.000,00€ σε βάρος του παραπάνω Κ.Α.

  5. Την υπ΄ αριθμ. 656/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 10.000,00€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ 15REQ003039159)

  6. Την υπ’ αριθμ. 63455/08-10-2015 Εισήγηση/Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας

  7. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της εργασίας ψεκασμού πεύκων για προστασία από το έντομο Thaumetopaea pityocampa, προϋπολογισμού 8.010,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα αφορά στον ψεκασμό των πεύκων που βρίσκονται σε άλση, σχολεία, δρόμους και γενικότερα σε δημοτικούς χώρους, για την καταπολέμηση του εντόμου Thaumetopaea pityocampa, το οποίο στο στάδιο της προνύμφης προσβάλλει τις βελόνες του πεύκου. Το έντομο Thaumetopaea pityocampa, παρουσιάζει δραστηριότητα κατά την κρύα περίοδο του έτους ,ενώ τους θερμούς μήνες διαχειμάζει μέσα στο έδαφος με τη μορφή pupa. Εκτός από την προσβολή των πευκοβελόνων που προκαλεί στα δέντρα η προνύμφη του, η οποία είναι φυλλοφάγος, η επαφή της με τον άνθρωπο, δημιουργεί ερεθισμούς, κνησμό, αλλεργίες, αναπνευστικά προβλήματα κλπ ιδιαίτερα στα παιδιά. Αναλυτικά, θα ψεκαστούν ανά δημοτική ενότητα οι παρακάτω περιοχές: Δημοτική ενότητα Ν Κυδωνίας το άλσος των Αγίων Αποστόλων όπου υπάρχουν πεύκα μέχρι την μύτη του Ακρωτηρίου όπου σταματάει η βλάστηση των δέντρων και εμφανίζετε φρυγανώδης βλάστηση καθώς και τα πεύκα που υπάρχουν κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στην παραλία (μικρά και μεγάλα πεύκα),στο Νηπιαγωγείο Σταλού τα πεύκα της αυλής και τα πεύκα κατά μήκος της οδούς Οσίας Ειρήνης.

Δημοτική ενότητα Χανίων άλσος Αγίου Ματθαίου και γύρω δρόμοι, Ιερατική σχολή, Τάφοι Βενιζέλων, άλσος Προφήτη Ηλία, Πολυκλαδικό σχολείο αύλειος χώρος και το άλσος που το περιβάλλει , Σόδυ οι στροφές του δρόμου ,αλσύλλιο Δημοτικών σφαγείων , 7 Γυμνάσιο και 9&10 Δημοτικό σχολείο ,οδός Ακρωτηρίου , Εθνικής Αντιστάσεως ,Βερνάδου, η περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο Μόντε Βάρδια περιοχή Αγίου Ιωάννη (8ο Δημοτικό σχολείο και πευκώνας εργατικές κατοικίες, ειδικό σχολείο Πρεβεντόριο και άλσος αυτού που καταλήγει στη Δεληγιανάκηδων ,Δεξαμενή κλπ) , περιοχή Δικαστηρίων, οδός Κ. Μαλλινού τα πεύκα που έρχονται μέσα από το στρατόπεδο Μαρκοπούλου , Δημοτικού Κήπου και Λενταριανών εργατικές κατοικίες δασάκι, 2oΔημοτικό σχολείο Πάρκο Πολυχρόνη Πολυχρονίδη, οδός Μουστεράκηδων & Φούμηδων Ν Χώρα.

Δημοτική ενότητα Ακρωτηρίου, περιοχή Κορακιών, δίπλα στο Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών, δρόμος Κουνουπιδιανών προς Πιθάρι (προς Δημαρχείο), Κουμπελή σχολείο,Παζινός – δρόμος προς το χωριό (σχολείο), Μαράθι-Λουτράκι,Στέρνες (πίσω από το σχολείο), στον δρόμο προς Περβολίτσα, Μουζουράς (σχολείο), δρόμος προς Αγ. Τριάδα, σούπερ μάρκετ Νέα Αγορά, δρόμος Κουνουπιδιανών προς Αγ. Ονούφριος, οδός Πύργου αλσύλιο( Κουνουπιδιανά), Αγ Ονούφριος οικισμός,και προς τον οικοδομικό συνεταιρισμό Αγίου Ονουφρίου στην οδό Γαλανάκη, Στέρνες (μεγάλο δάσος εκτός του χωριού), Τερσανάς , Χωραφάκια – εκκλησία Αγ. Νικολάου, σχολείο Αρώνι, πλατεία Καθιανών, Καμπάνι – πλατεία – πολιτιστικός σύλλογος, Πλακούρες πλατεία κλπ γύρω–διάσπαρτα πεύκα σε όλο το χωριό, δρόμος προς αεροδρόμιο, Χορδάκι, δρόμος Κουνουπιδιανών Καλαθά –Χωραφάκια (πολλά πεύκα σε όλη τη διαδρομή), Καμπάνι-περιοχή Εφτάστομη - πολλά πεύκα, Καμπάνι – περιοχή Φρασκί – πολλά πεύκα σε κατοικήσιμη περιοχή ,Καμπάνι – περιοχή απέναντι από το κόμβο του Σκοπευτηρίου - πολλά πεύκα σε σπίτια και στο δρόμο, Καμπάνι - περιοχή στη βορεινή πλευρά του πολιτιστικού συλλόγου-πολλά πεύκα σε κατοικήσιμη περιοχή Δημοτικό σχολείο Αρωνίου, άλσος Αρωνίου, Στέρνες ,Νεκροταφείο Αργουλιδέ.

Δημοτική ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου : παιδικός σταθμός Νεροκούρου Άγιοι Σαράντα, Δημοτικό σχολείο Νεροκούρου και μουσείο σχολικής ζωής μαζί με το περιφραγμένο αλσύλιο.

Δημοτική ενότητα Σούδας:Παιδικός σταθμός και Δημοτικό σχολείο Ναυστάθμου Κρήτης.

Ο ψεκασμός θα γίνει με το βιολογικό σκεύασμα Bacillus thuringiesis. Και θα πραγματοποιηθεί περίπου αρχές Νοεμβρίου, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν και τα ευρήματα των δειγματοληψιών. Η εργασία θα πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση με το τμήμα Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου Χανίων, και θα πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας που ορίζει η νομοθεσία σύμφωνα με το ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Το πρόγραμμα ψεκασμού θα γνωστοποιείται στο Τμήμα Πρασίνου και Περιβάλλοντος δύο ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα του ψεκασμού απαραίτητα. Τα δέντρα έχουν μεγάλο ύψος και χρειάζεται πιεστικό με υψηλή πίεση περίπου 20 atm και άνω, ώστε να στέλνεται το ψεκαστικό παρασκεύασμα σε όλη την κόμη του δέντρου και να το λούζει πολύ καλά μέχρι πλήρης απορροής. Συμπληρωματικά και όπου χρειαστεί σε σχολεία ή σε πάρκα ή σε πολυσύχναστα σημεία θα γίνει κόψιμο και κάψιμο της φωλιάς των εντόμων, μηχανική καταπολέμηση. Σε πολυσύχναστα σημεία όπως στα σχολεία τις πλατείες και στο άλσος των Αγίων Αποστόλων στη παιδική χαρά, θα γίνει επανάληψη του ψεκασμού μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου του ψεκασμού σε όλο το Δήμο. Επίσης όπου υπάρχει βροχή μετά τον ψεκασμό, θα γίνει επανάληψη του ψεκασμού. Θα ψεκαστούν από 5000 έως 7500 δέντρα. Υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούν είκοσι ημέρες για την ολοκλήρωση του ψεκασμού, θα πέσουν 90 tn ψεκαστικού παρασκευάσματος περίπου 4-5 βυτία του τόνου την ημέρα. Προϋπολογισμός κόστους φαρμάκου (μέση τιμή) 36€ ανά τεμάχιο των 500gr, 45χ36€=1620€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και ψεκαστικό μηχάνημα οδηγός και εργάτης για το ψέκασμα και την μηχανική καταστροφή της φωλιάς των εντόμων όπου αυτό χρειαστεί προϋπολογίζεται στα 90tnΧ71€/tn=6390€ μαζί με τον ΦΠΑ. Ως εκ τούτου, το κόστος συνολικά των ψεκασμών καθώς και η μηχανική αντιμετώπιση όπου χρειαστεί, για την προστασία των πεύκων μαζί με το ΦΠΑ προϋπολογίζεται στο ποσό των ευρώ 8010,00€ . Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μηχανήματα και εργασία για την υλοποίηση της υπηρεσίας ψεκασμός και μηχανική καταπολέμηση, συλλογή και καταστροφή της φωλιάς των εντόμων. Επιπρόσθετα ο ανάδοχος θα πρέπει να κατέχει άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015, στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για "Εργασία ψεκασμού πεύκων για προστασία από το έντομο Thaumetopaea pityocampa"

Υπόψη κας Γουμενάκη

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και θα μπαίνει η σφραγίδα του.