Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

2/6/2015, Διαγωνισμός “Συντήρηση & επισκευή κτιρίων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.”

02.06.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 14:29

Διαγωνισμός του έργου “Συντήρηση & επισκευή κτιρίων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.”

Προϋπολογισμός 400.00,00,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Παραλαβή εντύπου οικονομικής προσφοράς από το ταμείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων με δαπάνη αναπαραγωγής 3€ μέχρι 11 Ιουνίου 2015 ήμερα Πέμπτη.

Πληροφορίες στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός Γρηγορίου Ε’ 50 & κ. Σφακιανάκη, 2ος όροφος, Χανιά. Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα. Γρηγορίου Μαρία, τηλ. 2821341724, fax: 2821341716.

Διεξαγωγή του διαγωνισμού στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός Γρηγορίου Ε’ 50 & κ. Σφακιανάκη, 2ος όροφος, Χανιά, 16 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

Τεχνική έκθεση

Προμετρήσεις

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Διακήρυξη Τύπου Β

Περίληψη Διακήρυξης Τύπου Β

ΕΣΥ