Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

2/4/15, Ανάθεση εργασίας εκκένωσης βόθρων για τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

02.04.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 02:04

Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων
Ανακοινώνει ότι θα προσφύγει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εργασία εκκένωσης βόθρων για τις δομές του Οργανισμού όπως περιγράφεται παρακάτω σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 22/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά, οι ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΟΚΟΙΠΠ έχουν ως εξής:

Α/Α

Περιγραφή εργασιών

Μ.Μ.

Ποσότητα

Τιμή

Σύνολο

1

Εκκένωση βόθρου

Αριθμός εκκενώσεων

8,00

100,00

800,00

2

Απόφραξη

Αριθμός αποφράξεων

2,00

90,00

180,00

Σύνολο

980,00

ΦΠΑ 23%

225,40

Γενικό Σύνολο

1.205,40


Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ 1.205,40 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν κλειστές μέχρι την Πέμπτη 9 Απριλίου 2015 στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΠ

Βλαχάκης Μιχάλης

Ανακοίνωση

Τεχνική έκθεση - ενδεικτικός προϋπολογισμός