Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

4/8/2015, Περίληψη Προκήρυξης Κυλικείου : 2ου ΓΕΛ Χανίων

04.08.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:08

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

 

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας " 2 ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ".

 

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Β'/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά - Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις 4 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00, (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

                               Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

                               Β΄/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

 

                                           ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

 

Διακήρυξη Διαγωνισμού Κυλικείου 2ου ΓΕΛ Χανίων

Αίτηση συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά για Κυλικείο 2ου ΓΕΛ Χανίων