Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

4/3/2015, Περίληψη πρόσκλησης διαγωνισμού για προμήθεια γραφικής ύλης

04.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 02:03

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ"

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όσους προμηθευτές ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια των παρακάτω ειδών, με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή.

  1. Γραφική Ύλη – υλικά γραφείου

  2. Υπηρεσιακά βιβλία

  3. Τόνερ – μελάνια γνήσια

  4. Τόνερ – μελάνια συμβατά (ανακυκλώσιμα)

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται αυτοπροσώπως και στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση: Κριάρη 40, (Μέγαρον Πάνθεον), 1ος όροφος, Χανιά, μέχρι και την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015 και ώρα 09:00 π.μ.

Δεκτοί γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213-41772, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ