Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

4/8/2015, Περίληψη Προκήρυξης Κυλικείου Γυμνασίου Κουνουπιδιανών

04.08.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:08

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

 

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας "ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ".

 

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Β'/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά - Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις 4 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

                                Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

                                Β΄/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

 

                                 ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

 

Διακήρυξη Διαγωνισμού Κυλικείου Γυμνασίου Κουνουπιδιανών

Αίτηση συμμετοχής και οικονομική προσφορά για κυλικείο Γυμνασίου Κουνουπιδιανών