Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

18/09/2015, Προμήθεια γάλακτος και τροφίμων για τις αναγκες του Δημου και των Νομικων Προσωπωντου με την διαδικασια του κατεπειγοντος

18.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:09

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους προμηθευτές του είδους να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές προς την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων μέχρι και την Δευτέρα 21/09/2015 και ώρα 15:00 μ.μ., στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, Χανιά), για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων της ΚΕΠΠΕΔΗΧ- ΚΑΜ και Δημοτικού Γηροκομείου και της προμήθειας γάλακτος για το Προσωπικό του Δήμου Χανίων και της Δημοτικης Πινακοθήκης.

Η προμήθεια αφορά την κάλυψη των αναγκών τους μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ανάθεση της προμήθειας μέσω διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και την υπογραφή σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασης δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες, εκτός από την ομάδα 4 όπου η σύμβαση δεν θα υπερβαίνει τους 2 μήνες.

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι:

α. για τα είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη οπωρολαχανοπωλείου το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης - τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων,

β. για την προμήθεια του γάλακτος η χαμηλότερη τιμή.

 

Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες σύμφωνα με τα παρακάτω.

Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας που συμμετέχει.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές εκτός από την Οικονομική τους Προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν και υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της συνημμένης επαναπροκήρυξης (σχετικά με τις ανωτέρω ομάδες )

Αναλυτικά η προμήθεια φαίνεται στην συνημμενη πρόσκληση.

Πρόσκληση

Εντυπο Οικονομικης Προσφορας

Επαναπροκήρυξη προμήθειας