Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

17/7/2015, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

17.07.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:07

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους προμηθευτές Κρέατος να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων, έως την Τρίτη 21 Ιουλίου 2015 και ώρα 11:30 π.μ., στο Δημαρχείο Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, Χανιά), για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της προμήθειας κρέατος όπως περιγράφονται στον συνημμένο πίνακα, συνολικού προϋπολογισμού 3.944,77 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών των άπορων συμπολιτών μας για ένα τρίμηνο μέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και την υπογραφή σύμβασης. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί υποχρεούται να παραδίδει τα προϊόντα που θα είναι σε άριστη κατάσταση στα σημεία που θα του υποδειχθούν από το Δήμο Χανίων, με ευθύνη και δαπάνες του.

Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων στην διεύθυνση http://www.chania.gr.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

 

Α/Α

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μ.Μ.)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

1

15112130-6

Κοτόπουλο τύπου 70%

κιλό

665

3,21

2.134,65

2

15113000-3

Χοιρινό άνευ οστού-σπάλα

κιλό

274

4,95

1356,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

3490,95

ΦΠΑ 13%

453,82

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3944,77