Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

4/11/2015, Έγκριση τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. Γ1606 της Π.Ε.19 "Μόντε Βάρδια Δ. Χανίων”.

04.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17-07-1923 αρ. 3 παρ. 1 «περί σχεδίων πόλεων», Φ.Ε.Κ. 227/16-08-1923, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ’ αρ.779/2015 απόφαση του αποφασίζει:

Την έγκριση της τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. Γ1606 της Π.Ε.19 «Μόντε Βάρδια Δ. Χανίων”. Συγκεκριμένα γίνεται δεκτό το αίτημα της μελετήτριας της Π.Ε. 19 της περιοχής “Μόντε Βάρδια Δ.Χανίων” κ. Μπριλλάκη Κων/νας όπως αποτυπώνεται και στο συνημμένο διάγραμμα, τμήμα της οδού η οποία ευρίσκεται ανατολικά του Ο.Τ. Γ1606, να μετατοπισθεί ανατολικότερα και να γίνει επέκταση της οδού νότια του ιδίου Ο.Τ. κατά μήκος της υφιστάμενης ασφαλτοστρωμένης οδού. Δια της αποδοχής του αιτήματος τροποποίησης βελτιώνεται η κλίση του δρόμου, μειώνεται το κόστος του έργου για την υλοποίησή του, δεδομένου πως θα απαιτηθούν πολύ μικρότερες εκσκαφές, κατασκευές τοιχίων αντιστήριξης και λοιπών έργων υποδομής και καθίσταται ευκολότερη η κυκλοφορία και η πρόσβαση στα παράπλευρα ακίνητα .

Επίσης δεν θίγεται, αντίθετα βελτιώνεται η κυκλοφοριακή λειτουργία στη περιοχή και η επιφάνεια των κοινοχρήστων χώρων που καταργούνται είναι μικρότερη από την επιφάνεια των κοινοχρήστων χώρων που δημιουργούνται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο Χανίων τις τυχόν ενστάσεις, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση.

Πληροφορίες: κ. Χατζηγιάννη Αθανάσιο στο τηλέφωνο 2821-341230 &

κ. Γεωργακάκη Αντωνία στο τηλέφωνο 2821-341217

 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Φραγγεδάκης