Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

19/11/2015, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΝΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ”

19.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:11

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 58ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

 

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΝΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ”

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων