Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

5/3/2015, Περίληψη προμήθειας υλικών καθαριότητας

06.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:03

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ"

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όσους προμηθευτές ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια των παρακάτω ειδών, με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή.

Υλικά Καθαριότητας Υγιεινής και Ευπρεπισμού :

Κατηγορία 1 – Απορρυπαντικά Καθαρισμού (Υγρά καθαρισμού , χλωρίνες κλπ)

Κατηγορία 2 - Κάδοι Απορριμμάτων Σκούπες, Σφουγγαρίστρες κλπ.

Κατηγορία 3 - Χαρτικά

Κατηγορία 4 – Σακούλες Απορριμμάτων , γάντια, ποτήρια πλαστικά κλπ.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται αυτοπροσώπως και στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση: Κριάρη 40, (Μέγαρον Πάνθεον), 1ος όροφος, Χανιά, μέχρι και την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00π.μ

Δεκτοί γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821341772, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

   ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ