Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

9/12/2015, Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας "ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ".

09.12.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 03:12

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας "ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ".

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δ'/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά - Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις 11 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ., (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Προκήρυξη, στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

 

ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ

Αίτηση συμμετοχής και οικονομική προσφορά

Προκήρυξη διαγωνισμού