Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

23/12/2015 Προμήθεια ρόλλερ σκίασης – περσίδων Δημαρχείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δημαρχείου Χανίων.

23.12.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:12

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝEI

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας ρόλλερ σκίασης – περσίδων Δημαρχείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δημαρχείου Χανίων.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29, να προβείτε στις απαραίτητες μετρήσεις και να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι 31/12/2015  ημέρα Πέμπτη και μέχρι 09:00 π.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

 Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια – αντικατάσταση ρόλλερ σκίασης – περσίδων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων».