Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

24/4/2015, Ανακοίνωση για εκμίσθωση κυλικείου Σχολικής Κοινότητας "Γυμνάσιο Ν. Κυδωνίας"

24.04.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 11:04

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας "ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ".θα γίνει στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Β'/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά - Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις 5 Μαίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού αντί Δευτέρας 04/05/2015. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 28213-41773, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www. chania. gr.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ