Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

4/3/2015, Περίληψη για προμήθεια "Χαρτί Φωτοτυπικού Α3 και Α4"

05.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 11:03

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ" 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

όσους προμηθευτές ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια "Χαρτί Φωτοτυπικού Α3 και Α4", με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση: Κριάρη 40, (Μέγαρον Πάνθεον), 1ος όροφος, Χανιά, μέχρι και την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015 και ώρα 13:00μ.μ.

Δεκτοί γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821341772, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ