Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 12/07/2016 12:07

12/07/2016, Προμήθεια μίας (1) συσκευής αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την  προμήθεια μίας (1) συσκευής αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα.                                                                                                     

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 33.620,00 πλέον Φ.Π.Α. 13% 4.370,60 σύνολο 37.990,60.

Αναλυτικά  οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο τεύχος «Τεχνικές προδιαγραφές » που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ΄αριθμό  38985/2016 αναλυτικής Προκήρυξης

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά στις  22- 07 -2016 ημέρα Παρασκευή  και από ώρα 11,00 έως 11,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού.

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ