Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 05/07/2016 02:07

5/7/2016 (8ο-4ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων / 33ο Νηπιαγωγείο Χανίων) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας " 8ο-4ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων / 33ο Νηπιαγωγείο Χανίων".

 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α’/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά - Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις 22 Αυγούστου 2016 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00 πμ έως 13:00 μμ (ώρα λήξης προσφορών).

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ημέρα και ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή διεξαγωγής Διαγωνισμών Κυλικείων, της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων.

 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 2821341772, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8ΟΥ-4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ