Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 04/10/2016 12:10

04/10/2016, Προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.grΧανιά 04 / 10 / 2016


Α.Π.: 58968

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

ΠΡΟΣ,

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  2. Την υπ’ αριθμό 147/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίνει τη δαπάνη.

  3. Την υπ’ αριθμό 217/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσό 2.000,00€ στον Κ.Α. 15-6482.001 για την κάλυψη της

  4. Την υπ’ αριθμό 47323/16-08-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού

  5. Την υπ’ αριθμό 57166/27-09-2016 Πρόσκληση της Οικονομικής Υπηρεσίας όπου δεν κατατέθηκαν προσφορές

  6. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την «Προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας», προϋπολογισμού 7.494,05€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Αναλυτικά η προμήθεια αφορά στα παρακάτω είδη:

 

Α/Α ΥΛΙΚΟ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ MP ROTATOR ΤΕΜ 30
2 ΒΑΝΑ ΠΛΑΣΤ. 3/4'' Θ-Θ ΤΕΜ 10
3 ΒΑΝΑΚΙ ΝΙΠΕΛ ΡΑΚΟΡ Φ20Χ3/4'' ΤΕΜ 40
4 ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Φ16 ΤΕΜ 200
5 ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Φ 20 ΤΕΜ 100
6 ΜΠΕΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ παροχής 2-6 μ3/h πίεση λειτουργίας 2-6 bar με βαλβίδα Αντεπιστροφής ακτινα 12-21μ-1'' ΤΕΜ 4
7 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ. ΜΕΒ 1'' ΤΕΜ 5
8 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ. ΜΕΒ 3/4'' ΤΕΜ 5
9 ΓΩΝΙΑ ΚΟΧΛ. Φ32Χ32 ΤΕΜ 5
10 ΓΩΝΙΑ ΛΟΚ Φ16Χ16 ΤΕΜ 20
11 ΓΩΝΙΑ ΛΟΚ Φ20Χ20 ΤΕΜ 20
12 ΓΩΝΙΑ ΛΟΚ ΑΡΣ. Φ16Χ1/2'' ΤΕΜ 20
13 ΓΩΝΙΑ ΛΟΚ ΑΡΣ. Φ16Χ3/4'' ΤΕΜ 50
14 ΓΩΝΙΑ ΛΟΚ ΑΡΣ. Φ20Χ3/4'' ΤΕΜ 100
15 ΓΩΝΙΑ ΛΟΚ Φ20Χ20 ΤΕΜ 50
16 ΓΩΝΙΑ ΛΟΚ Φ25Χ20 ΤΕΜ 50
17 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡ. Φ18-2,0Χ1/2'' ΜΠΛΕ ΤΕΜ 5
18 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΑΤΣ. ΧΕΡΟΥΛΙ 1'' ΤΕΜ 20
19 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΑΤΣ. ΧΕΡΟΥΛΙ 1/2'' ΤΕΜ 20
20 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΑΤΣ. ΧΕΡΟΥΛΙ 3/4'' ΤΕΜ 20
21 ΜΠΕΚ ΠΟΠ- ΑΠ στατικα σώμα 6304-4'' ΤΕΜ 30
23 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1'' 24 V 10 atm με flow control ΤΕΜ 1
24 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 2'' 24V,16atm συμβατή με προγγραμματιστή ρευματος ΤΕΜ 3
25 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ 1'' 9V συμβατές με προγραμματιστες παταρίας ΤΕΜ 5
26 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ 3/4'' 9V συμβατές με προγραμματιστες παταρίας ΤΕΜ 32
27 ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡ. ΛΟΥΚΕΤΟ 1/2'' ME ΛΟΥΚΕΤΟ ΤΕΜ 5
28 ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ GALGON DC- 4 9V ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΜ 5
29 ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ GALGON DC- 6S 9V ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΜ 2
30 ΚΟΥΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ME ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ (ΜΕ ΔΥΟ ΚΛΕΙΔΙΑ) 275Χ220Χ140 ΤΕΜ 5
31 ΚΩΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Φ16 ΤΕΜ 50
32 ΚΩΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Φ20 ΤΕΜ 50
33 ΛΑΣΤΙΧΟ PE Φ6 ΜΕΤ 200
34 ΛΗΨΗ Φ6 ΤΕΜ 200
35 ΛΙΝΑΡΙ ΤΕΤΡΑΔΑ ΤΕΜ 5
36 ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1''Χ3/4'' ΤΕΜ 20
37 ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1/2''Χ1/2'' ΤΕΜ 20
38 ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 3/4''Χ1/2'' ΤΕΜ 20
39 ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 3/4''Χ3/4'' ΤΕΜ 20
40 ΜΑΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤ. 1''Χ1'' ΤΕΜ 50
41 ΜΑΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤ. 1''Χ3/4'' ΤΕΜ 50
42 ΜΑΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤ. 3/4''Χ1/2'' ΤΕΜ 100
43 ΜΑΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤ. 3/4''Χ3/4'' ΤΕΜ 100
44 ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔΟΝ 1'' ΤΕΜ 10
45 ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧ.1/2''Χ1/2'' ΤΕΜ 20
46 ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧ.3/4''Χ3/4'' ΤΕΜ 25
47 ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤ.1''Χ1'' ΤΕΜ 50
48 ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤ.3/4''Χ3/4 ΤΕΜ 100
49 ΝΗΜΑ LCT 150 m ΤΕΜ 3
50 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ Φ16Χ3/4'' ΤΕΜ 50
51 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ Φ20Χ3/4'' ΤΕΜ 100
52 ΠΗΝΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GALCON 18V ΤΕΜ 4
53 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ GALGON ( μοντελο 7101 D) ΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 1" ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΥΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΤΕΜ 10
54 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ GALGON ( μοντελο 7101 D) ΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 3/4" ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΥΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΤΕΜ 15
55 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΑΤΑΡΙΑΣ 3 ΣΤΑΣΕΩΝ 3/4" ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΥΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ GALGON (μοντέλο 7003) με 3 ηλεκτροβάνες να περιέχονται ΤΕΜ 2
56 ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ.ΠΟΛ/ΝΙΟΥ 32Χ1'' Β.Τ. ΤΕΜ 10
57 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΠΟΛ/ΝΙΟΥ 20Χ1/2'' Β.Τ. ΤΕΜ 10
58 ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ.ΑΡΣ. Φ32Χ1'' ΤΕΜ 10
59 ΡΑΚΟΡ ΛΟΚ ΑΡΣ. Φ20Χ3/4'' ΤΕΜ 100
60 ΡΑΚΟΡ ΛΟΚ ΑΡΣ. Φ32Χ1'' ΤΕΜ 5
61 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.ΑΡΣ. 16Χ1/2'' 2,0 ΤΕΜ 6
62 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.ΑΡΣ. 18Χ1/2'' 2,0 ΤΕΜ 2
63 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.ΑΡΣ. 18Χ1/2'' 2,5 ΤΕΜ 2
64 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.ΑΡΣ. 22Χ3/4'' 3,0 ΤΕΜ 4
65 ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.ΘΗΛ. 22Χ3/4'' 3,0 ΤΕΜ 4
66 ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤ. ΘΗΛ. ΓΙΑ ΣΠΙΡΑΛ 1'' ΤΕΜ 2
67 ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜ. 8L/H ΜΠΛΕ ΤΕΜ 500
68 ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΡΥΘΜ. ΜΑΥΡΟΣ 0-150LT ΤΕΜ 200
69 ΣΤΡΟΜΠΙΑ ΤΕΜ 6
70 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΧΛ. Φ32ΧΦ32 ΤΕΜ 5
71 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΟΚ Φ16 Χ Φ16 ΤΕΜ 200
72 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΟΚ Φ20 Χ Φ20 ΤΕΜ 200
73 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΟΚ Φ25ΧΦ20 ΤΕΜ 25
74 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΟΚ Φ25ΧΦ25 ΤΕΜ 50
75 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΟΚ Φ32ΧΦ32 ΤΕΜ 10
76 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. 16 Χ 16 2,0 ΤΕΜ 2
77 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ Φ16Χ16 ΤΕΜ 200
78 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ Φ20Χ20 ΤΕΜ 200
79 ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧ. 3/4''Χ1/2'' ΤΕΜ 10
80 ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,1/2''Χ1'' ΤΕΜ 10
81 ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4''Χ1/2'' ΤΕΜ 10
82 ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ 20-32 MIKALOR ΤΕΜ 4
83 ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟ 1'' 7 BARS ΜΕΤ 10
84 ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟ 3/4'' 8 BARS ΜΕΤ 20
85 Σωλήνα Φ16 6ατμ με ενσωματωμένο σταλάκτη ανά 33 εκατοστά ΜΕΤ 500
86 Σωλήνα Φ16 6ατμ ΜΕΤ 1.000
87 ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ Φ20 6ατμ ΜΕΤ 1.000
88 ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ Φ25 6ατμ ΜΕΤ 200
89 Σωλήνα Φ32 6ατμ ΜΕΤ 200
90 ΣΩΛΗΝΑ HYDROLIFE SD Φ16Χ2,0 ΜΑΥΡΟ ΜΕΤ 30
91 ΤΑΠΑ ΑΡΣ. ΠΛΑΣΤ. 1'' ΤΕΜ 25
92 ΤΑΠΑ ΑΡΣ. ΠΛΑΣΤ. 1/2'' ΤΕΜ 10
93 ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. ΑΡΣ. 1'' ΤΕΜ 10
94 ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΠΛΑΣΤ. 1/2'' ΤΕΜ 10
95 ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1/2'' ΤΕΜ 10
96 ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1/2'' ΤΕΜ 10
97 ΤΑΠΑΚΙ Φ4 ΤΕΜ 200
98 ΤΑΠΑΚΙ Φ6 ΤΕΜ 200
99 ΤΑΦ ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔΟΝ 1'' ΤΕΜ 10
100 ΤΑΦ ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔΟΝ 1/2'' ΤΕΜ 10
101 ΤΑΦ ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔΟΝ 3/4'' ΤΕΜ 10
102 ΤΑΦ ΚΟΧΛ. Φ32Χ32Χ32 ΤΕΜ 10
103 ΤΑΦ ΛΟΚ Φ16Χ16Χ16 ΤΕΜ 100
104 ΤΑΦ ΛΟΚ Φ20Χ20Χ20 ΤΕΜ 100
105 ΤΑΦ ΛΟΚ ΑΡΣ Φ20Χ3/4''ΧΦ20 ΤΕΜ 100
106 ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1/2''Χ1/2''Χ1/2'' ΤΕΜ 5
107 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ RACO 1/2'' ΤΕΜ 8
108 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ RACO 3/4'' ΤΕΜ 8
109 ΤΕΦΛΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜ 100
110 ΦΡΕΑΤΙΟ JUMPO ΟΡΘ. ΤΕΜ 10
111 ΦΡΕΑΤΙΟ STANDAR ΟΡΘ. ΤΕΜ 10
112 ΜΠΕΚ ΠΟΠ- ΑΠ ΓΡΑΝΑΖΩΤΑ ΤΕΜ 120
113 ΜΠΕΚ ΠΟΠ- ΑΠ στατικά ΤΕΜ 110

 

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της Δ/νση Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφοράς τους, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω είδη ώστε να γίνει δεκτή, έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας"

 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ