Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 03/03/2016 12:03

03/03/2016,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ YΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους προμηθευτές του είδους, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, υπ' όψιν της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων,έως και την Δευτέρα 07-Μαρτίου 2016 και ώρα 15:00 π.μ., στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων -οδός Κυδωνίας 29, Χανιά), για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, δυο βαρελιών λιπαντικού πετρελαιοκινητήρων- βενζινοκινητήρων SAE: 20W-50 (410 λτ) και δύο βαρελιών λιπαντικού υδραυλικών συστημάτων ISO 68 (410 λτ) για την κάλυψη των αναγκών μέχρι την ολοκλήρωση του υπ' αρ' 79604/22-12-2015 ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού (υπογραφή συμβάσεων), ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο τύπος, οι ποσότητες, οι προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των λιπαντικών αναφέρεται παρακάτω. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή για τις παρακάτω ποσότητες

ΑΑ

Είδος

Ποσότητα (L)

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης

Προϋπολογισμός

1

Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων- Βενζινοκινητήρων, SAE: 20W-50 API: CH-4/SJ, ACEA: A3/B4, Ε2. Λιπαντικό πολύτυπο Πετρελαιοκινητήρων- Βενζινοκινητήρων με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE: 20W-50 API: CH-4/SJ, ACEA: A3/B4, Ε2 προτιμητέα αυτά με ένδειξη υπερυψηλής απόδοσης –SHPD.

410

3,00 €

1.230,00 €

2

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68. Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ρευστότητας 68 κατά ISO με ενισχυμένη θερμική σταθερότητα και πολύ καλή αντιπηκτική δύναμη, με άριστες απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες με μεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές / εγκρίσεις DIN 51524, Part 2 HLP Type, FZG test >12.

410

2,20 €

902,00 €

 

 

 

 

Συνολο

2.132,00 €

 

 

 

 

ΦΠΑ

490,36 €

 

 

 

 

Σύνολο]

2.622,36 €

Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ Α) τεχνικής προδιαγραφής (Π.Δ. 334/1994) όπως ισχύει και, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 526/2004 «Λιπαντικά μηχανών εσωτερικής καύσης» / ΑΧΣ 526/2004 (ΦΕΚ 630 Β 2005 ) ή της ΚΥΑ 12/95 «Προδιαγραφές βαλβολίνων», για τη λίπανση οδοντωτών τροχών / ΑΧΣ 12/95 (ΦΕΚ 471 Β 1995) - Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 570Β ́/29-6-95, θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί επί αποδείξει στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. Τα ελαιολιπαντικά - γράσα οχημάτων πρέπει να καλύπτουν τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 322/2000 (ΦΕΚ 122 Β 2001). H παραγωγός εταιρία των προσφερόμενων λιπαντικών θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) για την παραγωγή των λιπαντικών, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2008.

Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα σε σφραγισμένα -από την εταιρία παραγωγής- δοχεία ή βαρέλια, τα οποία θα έχουν σήμανση με το όνομα της εταιρίας παραγωγής, τον κωδικό του υλικού, την παρτίδα και την ημερομηνία παραγωγής. Η συσκευασία των λιπαντικών θα είναι σε άριστη κατάσταση, χωρίς εξωτερικά σημάδια ή παραμορφώσεις του σχήματος, χωρίς αλλοίωση στις ετικέτες ή τις ενδείξεις και οπωσδήποτε θα φαίνεται με εξαιρετική ευκρίνεια η ημερομηνία παραγωγής του περιεχόμενου προϊόντος. Δοχεία με ελαττώματα θα επιστρέφονται άμεσα στον προμηθευτή χωρίς επιβάρυνση του φορέα προμήθειας.

Η παράδοση των λιπαντικών θα πρέπει να γίνει το πολύ σε τρεις (3) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης και κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, με ευθύνη μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

Μ. Κοτζαμιχάλης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρχεία

  1. 03_prosklisi_gia_ap'eyetheias_anathesi