Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 06/10/2016 02:10

06/10/2016, Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων σε Δημοτικά κτίσματα και Αθλητικές εγκαταστάσεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.grΧανιά 06 / 10 / 2016


Α.Π.: 59722

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ,

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων σε Δημοτικά κτίσματα και Αθλητικές εγκαταστάσεις

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  2. Την υπ’ αριθμό 731/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσό 5.000,00€ στον Κ.Α. 30-6661.018 για την κάλυψη της

  3. Την υπ’ αριθμό 55327/19-09-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές προδιαγραφές

  4. Την υπ’ αριθμό 59690/06-10-2016 Απόφαση έγκρισης των Τεχνικών Προδιαγραφών

  5. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την «Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων σε Δημοτικά κτίσματα και Αθλητικές εγκαταστάσεις», προϋπολογισμού 4.999,93€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Αναλυτικά η προμήθεια αφορά στα παρακάτω είδη:

 

Α/Α

ΟΜΑΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Διακόπτης σφαιρικός Θ-Θ 1/2''

τεμάχια

60,00

2

Γωνία ορειχάλκινη ΜΕΒ 1/2Χ1/2''

τεμάχια

20,00

3

Γωνία ορειχάλκινη ΜΕΒ 3/4Χ3/4''

τεμάχια

10,00

4

Γωνία ορειχάλκινη ΜΕΒ 1Χ1''

τεμάχια

10,00

5

Γωνιακός διακόπτης με μακρύ σπείρωμα 1/2''Χ1/2''

τεμάχια

20,00

6

Γωνιακός διακόπτης με μακρύ σπείρωμα 1/2''Χ3/4''

τεμάχια

10,00

7

Λινάρι τετράδα

τεμάχια

5,00

8

Κόλλα PVC γκρι 500 γρ.

τεμάχια

5,00

9

Νήμα μονωτικό LCT 150m

τεμάχια

10,00

10

Σπιράλ inox θ-θ 1/2''Χ1/2'' , 35cm

τεμάχια

20,00

11

Υγρό τεφλόν τύπου Loxeal 55-14 , 50gr

τεμάχια

5,00

12

Φιάλη προπανίου σε συσκευασία 400γρ

τεμάχια

5,00

13

Μπαταρία επικαθήμενη μονή

τεμάχια

20,00

14

Κάνουλα σφαιρική με χερούλι αλουμινίου 1/2''

τεμάχια

100,00

15

Σωλήνα θέρμανσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου Φ16/2,0

μέτρα

200,00

16

Σωλήνα θέρμανσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου Φ18/2,0

μέτρα

200,00

17

Σωλήνα θέρμανσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου Φ18/2,5

μέτρα

100,00

18

Σωλήνα θέρμανσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου Φ22/3,0

μέτρα

200,00

19

Μαστός ορειχάλκινος εξάγωνος 1/2''Χ1/2''

τεμάχια

10,00

20

Μαστός ορειχάλκινος εξάγωνος 1''Χ1''

τεμάχια

10,00

21

Μαστός ορειχάλκινος εξάγωνος 3/4''Χ1/2''

τεμάχια

10,00

22

Μαστός χαλκού θηλυκός Φ15Χ1/2''

τεμάχια

15,00

23

Μαστός χαλκού αρσενικός Φ15Χ1/2''

τεμάχια

15,00

24

Μαστός χαλκού θηλυκός Φ18Χ1/2''

τεμάχια

15,00

25

Μαστός χαλκού αρσενικός Φ18Χ1/2''

τεμάχια

15,00

26

Μούφα ορειχάλκινη 1/2''Χ1/2''

τεμάχια

10,00

27

Μούφα ορειχάλκινη 3/4''Χ3/4''

τεμάχια

10,00

28

Μούφα ορειχάλκινη 1''Χ1''

τεμάχια

10,00

29

Γωνία αποχέτευσης Φ100/900

τεμάχια

20,00

30

Γωνία αποχέτευσης Φ100/450

τεμάχια

20,00

31

Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης αρσενικό Φ16Χ1/2'' 2,0

τεμάχια

20,00

32

Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης αρσενικό Φ18Χ1/2'' 2,0

τεμάχια

10,00

33

Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης αρσενικό Φ18Χ1/2'' 2,5

τεμάχια

20,00

34

Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης αρσενικό Φ22Χ1/2'' 3,0

τεμάχια

10,00

35

Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης αρσενικό Φ22Χ3/4'' 3,0

τεμάχια

10,00

36

Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης θηλυκό Φ16Χ1/2'' 2,0

τεμάχια

10,00

37

Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης θηλυκό Φ22Χ1/2'' 3,0

τεμάχια

10,00

38

Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης θηλυκό Φ22Χ3/4'' 3,0

τεμάχια

10,00

39

Αντιδιαστολικό Ρακόρ CIM 1'' Α-Θ

τεμάχια

10,00

40

Σιφώνι νιπτήρα 1,1/4''Χ32 μεταλλική έξοδο

τεμάχια

24,00

41

Σιφώνι νιπτήρα ABS 1,1/4''Χ32

τεμάχια

15,00

42

Ρακόρ πολυπροπυλενίου αρσενικό Φ20Χ1/2'' Β.Τ.

τεμάχια

10,00

43

Ρακόρ πολυπροπυλενίου θηλυκό Φ20Χ1/2'' Β.Τ.

τεμάχια

10,00

44

Σύνδεσμος μηχανικής σύσφιξης Φ16Χ16Χ2,0

τεμάχια

10,00

45

Σύνδεσμος μηχανικής σύσφιξης Φ18Χ18Χ2,5

τεμάχια

10,00

46

Σύνδεσμος μηχανικής σύσφιξης Φ22Χ22Χ3,0

τεμάχια

10,00

47

Συστολή ορειχάλκινη Αμερικής 3/4''Χ1/2''

τεμάχια

10,00

48

Σχάρα χρωμέ 10Χ10 εκ.

τεμάχια

10,00

49

Σχάρα χρωμέ 12Χ12 εκ.

τεμάχια

10,00

50

Τάπα ορειχάλκινη αρσενική 3/4''

τεμάχια

10,00

51

Τάπα ορειχάλκινη θηλυκιά 1''

τεμάχια

10,00

52

Ταφ ορειχάλκινο θηλυκό 1/2''Χ1/2''χ1/2''

τεμάχια

30,00

53

Ταφ ορειχάλκινο θηλυκό 3/4''Χ3/4''χ3/4''

τεμάχια

10,00

54

Ταφ ορειχάλκινο θηλυκό 1''Χ1''χ1''

τεμάχια

10,00

55

Φλοτέρ βαρέως τύπου για πισίνα ορειχάλκινα 1/2''

τεμάχια

10,00

56

Φούσκα πλαστική Φ90 για φλοτέρ 1/2''

τεμάχια

10,00

57

Χαλκοσωλήνα Φ18Χ0,80

τεμάχια

15,00

58

Χαλκοσωλήνα Φ22Χ0,80

τεμάχια

6,00

59

Καθαριστικό χαλκού σε συσκευασία 200γρ

τεμάχια

5,00

60

Κόλληση χαλκού σε συσκευασία κουλούρας 95/5 200γρ

τεμάχια

5,00

61

Μπαταρία αναμεικτική λουτρού χρωμέ

τεμάχια

15,00

62

Βρύση κάνουλα μακρύλαιμη με φίτρο 15cm

τεμάχια

19,00

 

Όλα τα παραπάνω υλικά θα συνοδεύονται από εθνικά, ευρωπαϊκά ή άλλα πρότυπα, αναγνωρισμένα από την χώρα μας.

H παράδοση των υλικών θα γίνει άμεσα μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, στις εγκαταστάσεις των Τεχνικών συνεργείων του Δήμου μας και πιθανά έξοδα μεταφοράς, βαρύνουν τον προμηθευτή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφοράς τους, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω είδη ώστε να γίνει δεκτή, έως και την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω: Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων σε Δημοτικά κτίσματα και Αθλητικές εγκαταστάσεις"

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ