Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 19/07/2016 12:07

19/7/2016, Aποτελέσματα για τον διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού για το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

Αποτελέσματα για τον διαγωνισμό ΣΟΧ 1/2016  του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων για την πρόσληψη 12 ατόμων προσωπικού με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 8 μηνών. 

Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας:

ΥΕ Βοηθών Μαγείρων

ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων

ΥΕ Εργατών Καθαρισμού Εσωτερικών Χώρων

ΔΕ Τεχνητών Γενικά (Υδραυλικών)

ΔΕ Διοικητικού