Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 05/02/2016 03:02

Δαπάνες προσωρινής φιλοξενίας αστέγων του Δήμου στις εγκαταστάσεις της κατασκηνωσης Καλαθά

                                                                                                        Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση διαφόρων δαπανών για την προσωρινή  φιλοξενία αστέγων του Δήμου στις εγκαταστάσεις της Κατασκήνωσης Καλαθά  και συγκεκριμένα:

Ομάδα Α:

Μεταφορά αστέγων  έως και 32 ατόμων ημερησίως, για το χρονικό διάστημα από 6/2/2016 έως και 31/3/2016 (55 ημέρες)   από και προς το Δημαρχείο(Κυδωνιάς 29 Χανιά) - Κατασκήνωση Καλαθά Χανίων , συνολικού προϋπολογισμού 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Ομάδα Β:

Εργασίες καθαρισμού - απολύμανσης του χώρου της Κατασκήνωσης Καλαθά   καθημερινώς για χρονικό διάστημα από 06/2/2016 έως 31/3/2016. Υπολογίζεται ότι  θα χρειαστούν για την καθαριότητα 2 άτομα καθημερινώς.  Η προσφορά που θα δοθεί να   συμπεριλαμβάνει το  ΦΠΑ,  τα ημερομίσθια προσωπικού, εργοδοτικές  εισφορές  και υλικά.

 

 

Ομάδα Γ:

Φύλαξη  του χώρου της Κατασκήνωσης Καλαθά για όλη τη διάρκεια από 06/2/2016 έως και 31/3/2016 καθημερινώς από 1 άτομο από της 21:00μμ έως 09:00πμ, το οποίο θα ελέγχει και  την επιβίβαση στο λεωφορείο με αναχώρηση 21:30μμ από το Δημαρχείο -Κυδωνίας 29 και μεταφορά στον Καλαθά, διανυκτέρευση και επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση από Καλαθά 09:00πμ την επομένη ημέρα.

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές για όποια ομάδα  ενδιαφέρονται   στο Fax: 28213 41763 με τίτλο προσφορά για  Δαπάνες προσωρινής  φιλοξενίας αστέγων του Δήμου στις εγκαταστάσεις της Κατασκήνωσης Καλαθά για την ομάδα…..