Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 24/06/2016 12:06

24/6/16, Δημόσια Διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του Δήμου Χανίων

Παρουσίαση της Στρατηγικής της βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων.

 

Ο Δήμος Χανίων συνεχίζοντας την πολιτική του για δημοκρατική  συμμετοχή των τοπικών φορέων και των πολιτών στα μεγάλα ζητήματα της καθημερινότητας   ξεκινά  διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης μαζί τους με στόχο τη συν-διαμόρφωση  του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) που αφορά τμήμα του αστικού ιστού του. 

Ο διάλογος ξεκίνησε την Παρασκευή  24 Ιουνίου με μια διευρυμένη συνεδρίαση με τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων, με παρουσία  από την μελετήτρια κα Αναστασία Λαγουδάκη Χωροτάκτη - Πολεοδόμο των Χαρακτηριστικών και της Δυναμικής  της περιοχής ΒΑΑ, τους Άξονες Στρατηγικής και τον Πίνακα των Δράσεων, όπως έχουν προσδιορισθεί μέχρι σήμερα και προτείνονται από τον Δήμο. Επίσης έγινε η παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων «Σχεδιασμός και υλοποίηση Έρευνας πεδίου στις επιχειρήσεις του Δήμου Χανίων» από τον κο Γιάννη Μαυρογιάννη Οικονομολόγο.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της Διαβούλευσης 17/7/2016

Το αμέσως προσεχές διάστημα θα ακολουθήσουν προγραμματισμένες εξατομικευμένες τεχνικές συναντήσεις εργασίας τόσο με φορείς της πόλης όσο και με συλλογικότητες όπου θα συμμετέχουν εκτός από τους εκπροσώπους του Δήμου και στελέχη της ΕΥΔ του ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020. Στόχος των συναντήσεων αυτών είναι να συνδιαμορφωθούν οι τελικές κατηγορίες δράσεων και τα έργα τους.

Υποβάλλετε τις προτάσεις σας στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης στην σχετική Φόρμα Υποβολής :

Φόρμα

Επικοινωνία για ερωτήσεις - απορίες :

Τμήμα Προγραμματισμού Ποιότητας και Οργάνωσης

Παππάς Χριστοφορος - Ποταμιτάκης Γεώργιος

Τηλ. 2821341642-3  e-mail: mail

Σχετικά Αρχεία:

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (BAA), στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Πρόσκληση Δημάρχου

Συνοπτική Παρουσίαση προτεινόμενης Στρατηγικής Δήμου Χανίων για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Αναλυτική προτεινόμενη Στρατηγική Δήμου Χανίων για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Πίνακας προτεινόμενων Δράσεων ΒΑΑ

Σχεδιασμός και υλοποίηση έρευνας πεδίου στις επιχειρήσεις του δήμου Χανίων