Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 07/03/2016 03:03

7/3/2016, « Προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ Χανίων»

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την « Προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ Χανίων».

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 33228,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 7642,44 σύνολο 40870,44 €.

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά τις εξής κατηγορίες :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΥΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΧΛΩΡΙΝΕΣ ΚΛΠ): προϋπολογισμού 5189,00 € πλέον ΦΠΑ23%. 1193,47 € σύνολο 6382,47 €.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΣΚΟΥΠΕΣ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΚΛΠ: προϋπολογισμού 2614,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 601,22 € σύνολο 3215,22 €.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΧΑΡΤΙΚΑ: προϋπολογισμού 22470,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 5168,10 € σύνολο 27638,10 €.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΛΠ: προϋπολογισμού 2955,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 679,65€ σύνολο 3634,65 €.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα σε μια ή σε περισσότερες κατηγορίες των προς προμήθεια ειδών.

Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της κατηγορίας που συμμετέχουν.

Ο διαγωνισμός διεξαχθεί στα γραφεία Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων οδός Κριάρη 40 (1ος όροφος) Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 21/03/ 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213 41773, Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

 

Κονταξάκης Ευτύχης

Περίληψη προκήρυξης

Τεχνική έκθεση - ενδεικτικός προϋπολογισμός

Προκήρυξη διαγωνισμού

Έντυπο οικονομικής προσφοράς