Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016

30/05/2016,Ανάθεση υπηρεσιών και προμηθειών στα πλαίσια της διοργάνωσης των βαλκανικών αγώνων beach volley, mini volley 2016

30.05.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 02:05

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                 Χανιά 30 /05/ 2016
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                 Α.Π. 28431
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Κουτσουράκη Γεωργία
Δ/νση: Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135
Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341763
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάθεση υπηρεσιών και προμηθειών στα πλαίσια της διοργάνωσης των βαλκανικών αγώνων beach volley, mini volley 2016

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση των παρακάτω υπηρεσιών και προμηθειών στα πλαίσια της διοργάνωσης των βαλκανικών αγώνων beach volley, mini volley που θα διεξαχθούν στους Αγίους Αποστόλους Χανίων στις 10, 11, 12 Ιουνίου 2016 συνολικού προϋπολογισμού 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναλυτικά θα πρέπει να ανατεθούν τα παρακάτω:

1. Φιλοξενία με συνολικό προϋπολογισμό 6.400,00€ ως εξής:

α) σε 30 δίκλινα δωμάτια για διαμονή 60 ατόμων με πλήρη διατροφή, για δύο μέρες την Παρασκευή 10 Ιουνίου και Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 (beach volley)

β) σε 1 δίκλινο δωμάτιο για διαμονή 2 ατόμων με πλήρη διατροφή, για μία ημέρα το Σάββατο 11 /06/2016 (mini volley)

2. Υπηρεσία Ιατρού για τους αγώνες στις 10-11-12/06/2016. Συνολικός προϋπολογισμός 500,00€

3. Προμήθεια νερού σε πλαστικές φιάλες των 0,5ml ποσότητα 2 παλέτες (3.024τεμ.) για τις διοργανώσεις προϋπολογισμού 300,00€

4. Εισιτήρια για Μεταφορά με πλοίο από Αθήνα προς Χανιά ενός φορτηγού και δυο ατόμων την 09/06/2016 και επιστροφή από Χανιά προς Αθήνα την 13/06/2016. προϋπολογισμού 800,00 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135, με την ένδειξη προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για « διοργάνωση των βαλκανικών αγώνων», Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135, Η παραπάνω προσφορά πρέπει να συνοδεύεται με ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 01-06-2016 τηλέφωνο πληροφοριών 2821 3 41760, 28213 41790

Ολόκληρη η Ανακοίνωση