Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 09/05/2016 11:05

9/5/16, Ανακοίνωση ειδοποίησης ενδιαφερομένων για τη διόρθωση της γραφικής απεικόνισης του οικισμού Όαση Δ.Ε Θερίσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν έως και Δευτέρα 23-05-2016 στην Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων (25ης Μαρτίου 87-Σούδα Χανίων),  στο ισόγειο (πίνακα ανακοινώσεων), κατά τις ώρες 12.30-14.30,  προκειμένου να λάβουν γνώση του τοπογραφικού διαγράμματος και  της 168/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  Χανίων,  που αφορά την διόρθωση του  σφάλματος της γραφικής απεικόνισης των σημείων 3,3α, 4 στο χάρτη του οικισμού Όαση Δ.Ε. Θερίσου Δήμου Χανίων,  και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις εντός του χρονικού  διαστήματος αυτού στην Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης (25ης Μαρτίου 87-Σούδα).

Υπ.αριθμ. 168/2016 απόφαση του ΔΣ Χανίων (ΑΔΑ: 6Χ7ΜΩΗ5-8ΧΞ)

Τοπογραφικό Διάγραμμα