Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 30/12/2016 01:12

30/12/2016, Διόρθωση της ασυμφωνίας ορίου Ο’ οικισμού Κουνουπιδιανών Δ.Ε Ακρωτηρίου Δ. Χανίων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν έως και τη Δευτέρα 16-01-2017 στην Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων (25ης Μαρτίου 87-Σούδα Χανίων) στο ισόγειο (πίνακας ανακοινώσεων) κατά τις ώρες 12.30-14.30, καθώς και στο πρώην Δημαρχείο Ακρωτηρίου – Πιθάρι, προκειμένου να λάβουν γνώση του τοπογραφικού διαγράμματος και της με αρ. 935/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, (ΑΔΑ : 7966ΩΗ5-ΗΚΠ) που αφορά την διόρθωση της ασυμφωνίας ορίου Ο’ οικισμού Κουνουπιδιανών Δ.Ε Ακρωτηρίου Δ. Χανίων σε σχέση με το διάγραμμα χάρτη και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις εντός του χρονικού διαστήματος αυτού στην Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης (25ης Μαρτίου 87-Σούδα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση του παραπάνω τοπογραφικού διαγράμματος και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα μέσω της ιστοσελίδας www.chania.gr Προκηρύξεις-Διαβουλεύσεις στην οποία θα είναι αναρτημένο. 

sxedio