Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 22/09/2016 10:09

22/09/2016, Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

 

Χανιά 22 / 09 / 2016

Α.Π.: 56107

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

 

ΠΡΟΣ,

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

Ο Δήμος Χανίων ενδιαφέρεται να αναθέσει την “Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς”, με βάση τη με αριθμό πρωτοκόλλου 48306/22-08-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού 610,08€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Αναλυτικά η προμήθεια αφορά στα παρακάτω:

 

ΟΜΑΔΑ Α: Τροφή για κατοικίδια

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Κροκέτες για ενήλικους σκύλους, με πρωτεΐνες 26%, λιπαρά 12%, υγρασία 8%, τέφρα 8% και ινώδη 4%, σε σακί των 20 κιλών

6

 

Προϋπολογισμός Ομάδας Α: 148,80€

 

 

ΟΜΑΔΑ Β: Προϊόντα ειδικών χρήσεων

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ταΐστρα σκύλου αυτόματη, μεταλλική γαλβανιζέ, διαστάσεων 0,91*0,33*0,25μ, χωρητικότητας 25 κιλών

6

Ποτίστρα στρογγυλή, μεταλλική γαλβανιζέ, διαστάσεων 0,40*0,35μ, χωρητικότητας 28 λίτρων

6

 

Προϋπολογισμός Ομάδας Β: 461,28

 

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ένα μήνα από την ανάθεση της προμήθειας, σε χώρο που θα υποδείξει το τμήμα Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και τυχόν έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά που να αφορά μόνο τη μία ή και τις δύο ομάδες, αλλά η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα είδη της ομάδας.

 

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

 

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς"

 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ