Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 29/02/2016 02:02

26/02/2016, Ορισμός νέας ημερομηνίας 2ης επανάληψης πρόχειρου διαγωνισμού έργου “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ"

Μετά από ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίζεται ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της 2ης επανάληψης του διαγωνισμού του έργου “ Συντηρήσεις - Ανακαινίσεις Δημοτικών Κτιρίων” η 8η Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη επειδή στις16-02-2016 (1η επανάληψη του διαγωνισμού) δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο:

Διακήρυξη