Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 26/04/2016 12:04

26/04/2016, Ειδική παρουσίαση για τη ΔΕ Κεραμειών στo πλαίσιo εκπόνησης του Α΄ Σταδίου της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης: «Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των Περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας»

Την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημοτικό Σχολείο στους Κάμπους Κεραμειών, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση στα πλαίσια εκπόνησης του Α΄ Σταδίου για την 1η συμπληρωματική σύμβαση της μελέτης: «Αναθεώρηση και επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των Περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας», με την οποία εντάχθηκε στις υπό μελέτη περιοχές του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Χανίων η ΔΕ Κεραμειών.

Η παρουσίαση αυτή πραγματοποιείται σε συνέχεια της αντίστοιχης παρουσίασης των στοιχείων του Α΄ Σταδίου της ανωτέρω μελέτης για τις ΔΕ Χανίων, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσσου και Σούδας τον περασμένο Νοέμβριο, στα γραφεία της Δ/νσης ΥΔΟΜ Δήμου Χανίων στη Σούδα, κατά την οποία υπογράφηκε και η σχετική συμπληρωματική σύμβαση για την ένταξη της ΔΕ Κεραμειών.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των στοιχείων της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στα όρια του τέως Καποδιστριακού ΟΤΑ και νυν ΔΕ Κεραμειών, των τυχόν προβλημάτων που διαγνώστηκαν, των προοπτικών χωρικής ανάπτυξης και των τάσεων, προκειμένου να διατυπωθούν οι εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης της περιοχής σε σχέση με τις υπόλοιπες ΔΕ του Δήμου Χανίων. 

Αναλυτικά η μελέτη