Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 26/10/2016 02:10

26/10/2016, Προμήθεια υλικών καθαριότητας υγιεινής & ευπρεπισμού

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ"

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

όσους προμηθευτές ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια των παρακάτω ειδών, με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή.

 

Υλικά Καθαριότητας Υγιεινής και Ευπρεπισμού :

Κατηγορία 1 – Απορρυπαντικά Καθαρισμού (Υγρά καθαρισμού , χλωρίνες κλπ)

Κατηγορία 2 - Κάδοι Απορριμμάτων Σκούπες, Σφουγγαρίστρες κλπ.

Κατηγορία 3 - Χαρτικά

Κατηγορία 4 – Σακούλες Απορριμμάτων , γάντια, ποτήρια πλαστικά κλπ.

 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται αυτοπροσώπως και στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση: Κριάρη 40, (Μέγαρον Πάνθεον), 1ος όροφος, Χανιά, μέχρι και την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:00π.μ

Δεκτοί γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821341772, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

 

 ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Υλικά καθαριότητας

Όροι προμήθειας