Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 06/12/2016 01:12

06/12/2016, Προμήθεια καρεκλών γραφείου και καρεκλών επισκέπτη απλές

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

  να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια  18 καρεκλών γραφείου  και 6 καρεκλών  επισκεπτών απλές, προϋπολογισμού 2.794,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις παρακάτω  τεχνικές προδιαγραφές

Αναλυτική πρόσκληση

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης