Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 04/04/2016 11:04

04/04/2016, Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Χανίων για ένα έτος (με δυνατότητα μονομερούς παράτασης ενός έτους)

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη και τεύχη