Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 19/08/2016 12:08

19/08/2016, Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες της ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΤΗΣ  προμήθειας   τροφίμων για τις ανάγκες της ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους προμηθευτές του είδους να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές προς την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων μέχρι και την Τρίτη 23/08/2016  και ώρα 11:00 π.μ., στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, Χανιά), για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της προμήθειας τροφίμων (είδη κυλικείου)  για τις ανάγκες της   ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, συνολικού προϋπολογισμού 5.997,13 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

Η προμήθεια αφορά την κάλυψη των αναγκών της  ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της  καλοκαιρινής περιόδου 2016,   που γίνονται στην Ανατολική Τάφρο και στον κινηματογράφο ΚΗΠΟΣ.

 

 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή

 

Αναλυτική Ανακοίνωση

 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς