Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 07/10/2016 03:10

7/10/2016, Δημόσιος Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας "2ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων /2ο Νηπιαγωγείο Χανίων"

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας "2ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων /2ο Νηπιαγωγείο Χανίων".

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α’/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά - Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις 10 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09:00 πμ έως 10:00 πμ (ώρα λήξης προσφορών).

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ημέρα και την ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή διεξαγωγής Διαγωνισμών Κυλικείων, της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 2821341772, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Οικονομική προσφορά

Διακήρυξη διαγωνισμού

Αίτηση συμμετοχής