Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 14/07/2016 09:07

14/07/2016, Προμήθεια μεταλλίων και κυπέλων για τις βραβεύσεις των παιδιών στα πλαίσια του προγράμματος εκμάθησης σκακιού που διοργανώνει ο Δήμος Χανίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 


Χανιά, 14 / 07 / 2016


Αρ.πρωτ.: 39669

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια μεταλλίων και κυπέλων για τις βραβεύσεις των παιδιών στα πλαίσια του προγράμματος εκμάθησης σκακιού που διοργανώνει ο Δήμος Χανίων

 

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80, τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008, τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 5.000,00€ στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 15-6471.003 για “Διοργ.εκδηλ. Μαθ.σκακιου, χορωδ-θεατρ. Βιβλιοθηκων” .

  4. Την υπ΄ αριθμ Α-377/2016 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση ποσού 5.000,00€ σε βάρος του παραπάνω Κ.Α.

  5. Την υπ΄ αριθμ. 356/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.120,00€ (ΑΔΑΜ:16REQ004564427)

  6. Την υπ’ αριθμ. 37879/06-07-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού, Τμήμα Βιβλιοθηκών

  7. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την προμήθεια μεταλλίων και κυπέλων για τις βραβεύσεις των παιδιών στα πλαίσια του προγράμματος εκμάθησης σκακιού που διοργανώνει ο Δήμος Χανίων, προϋπολογισμού 120,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την πραγματοποίηση δωρεάν μαθημάτων εκμάθησης σκακιού για παιδιά σε χώρους των Παιδικών – Εφηβικών βιβλιοθηκών του Δήμου Χανίων. Για τη βράβευση των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω προμήθειες:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Επίχρυσα κύπελλα συνολικού ύψους 15εκατοστών, στο επάνω μέρος των οποίων θα τοποθετηθεί ένθετο με παράσταση σκάκι και στη βάση τους ταμπελίτσα με εγχάρακτο το κείμενο της αρεσκείας μας

10

2

επάργυρα μετάλλια με κορδέλα, διαμέτρου 35 χιλιοστών με ένθετο σκάκι στο μπροστά μέρος τους διαμέτρου 25 χιλιοστών

20

3

χάλκινα μετάλλια, με κορδέλα, διαμέτρου 35 χιλιοστών, με ένθετο σκάκι στο μπροστά μέρος τους διαμέτρου 25 χιλιοστών

30

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τους φακέλους με τις προσφορές τους έως και την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

 

 

 

 

Για Γραφείο Προμηθειών,

Υπόψη κας Γουμενάκη,

Προσφορά για "Προμήθεια μεταλλίων και κυπέλων για τις βραβεύσεις των παιδιών στα πλαίσια του προγράμματος εκμάθησης σκακιού που διοργανώνει ο Δήμος Χανίων"

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ