Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016

11/11/2016, (Ορθή Επανάληψη) Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Κτηνιατρείου

11.11.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 03:11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.grΧανιά 11 / 11 / 2016

Α.Π.: 67371

 

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

ΠΡΟΣ,

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Κτηνιατρείου

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α' « Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

 3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ), όπως ισχύει σήμερα

 4. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 για την δυνατότητα των Δήμων να αναθέτουν απευθείας την παροχή υπηρεσιών με απόφαση Δημάρχου

 5. Την υπ’ αριθμό 65719/01-11-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που τη συνοδεύουν

 6. Την υπ’ αριθμό 66888/07-11-2016 Απόφαση έγκρισης των Τεχνικών Προδιαγραφών

 7. Την υπ’ αριθμό 241/13-7-2016 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την «Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Κτηνιατρείου», συνολικού προϋπολογισμού 5.327,66€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Αναλυτικά η προμήθεια αφορά στα παρακάτω είδη:

 

ΟΜΑΔΑ Α: Ηλεκτρικές συσκευές

 

ΟΜΑΔΑ Α – Ηλεκτρικές Συσκευές

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Κλιματιστικό μηχάνημα

2

Επίτοιχο, διαιρούμενου τύπου, απευθείας εκτόνωσης, inverter, διπλό μεταλλικό φίλτρο για κατακράτηση ακαθαρσιών και σκόνης, 12.000btu/h, με εξαρτήματα σύνδεσης σε πλήρη λειτουργία τοποθετημένο

2

Εξαεριστήρας λουτρού

1

Αξονικού τύπου, διαμέτρου Φ100, χαμηλής στάθμης θορύβου, με ενσωματωμένο τάμπερ αντεπιστροφής, φωτεινή ένδειξη λειτουργίας, με εξαρτήματα σύνδεσης σε πλήρη λειτουργία τοποθετημένο

3

Ηλιακός Θερμοσίφωνας

1

Ανοξείδωτο θερμοδοχείο με κάλυμμα αλουμινίου, πρισματικό κρύσταλλο ασφαλείας, πλήρης μόνωση, υδροσκελετός από χαλκοσωλήνες, βάση στήριξης αλουμινίου ή γαλβανιζέ, 150 lt με εξαρτήματα σύνδεσης σε πλήρη λειτουργία τοποθετημένο

 

Προϋπολογισμός Ομάδας Α: 2.430,40€

 

 

ΟΜΑΔΑ Β: Συναγερμός ασφαλείας

 

ΟΜΑΔΑ Β – Συναγερμός Ασφαλείας

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Σύστημα συναγερμού

1

Μία μαγνητική επαφή, δύο ανιχνευτές κίνησης, δύο σειρήνες (εσωτερική, εξωτερική) ένα πληκτρολόγιο, ένας πίνακας με μετασχηματιστή και τρεις ενσύρματες ζώνες επεκτάσιμο, δύο μπαταρίες, με εγκατάσταση σε έτοιμη καλωδίωση σε πλήρη λειτουργία τοποθετημένο

 

Προϋπολογισμός Ομάδας Β: 496,00

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: Έπιπλα κουζίνας

 

ΟΜΑΔΑ Γ – Έπιπλα Κουζίνας

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (μ.μ.)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Πάγκος κουζίνας

1,30

Ανθεκτικός στην τριβή, στην χάραξη, στην υγρασία, διαστάσεων (130*60*4)εκ. περίπου, τοποθετημένος

2

Ερμάρια κουζίνας επιδαπέδια

1,30

Μελαμίνης, μη τυποποιημένα, διαστάσεων (130*57*81)εκ. περίπου, με εξαρτήματα συναρμολόγησης (μεντεσέδες, πόδια, πόμολα, μπάζα inox κλπ), με εξαρτήματα συναρμολόγησης (μεντεσέδες, πόμολα κλπ), τοποθετημένα

3

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά

1,30

Μελαμίνης, μη τυποποιημένα, διαστάσεων (130*35*70)εκ. περίπου, με εξαρτήματα συναρμολόγησης (μεντεσέδες, πόμολα κλπ), τοποθετημένα

 

Προϋπολογισμός Ομάδας Γ: 572,26

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: Εξοπλισμός Κουζίνας

 

ΟΜΑΔΑ Δ – Εξοπλισμός Κουζίνας

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

1

 

Νεροχύτης κουζίνας

1

Ένθετος, ανοξείδωτος, σατινέ, διαστάσεων (860*500)μ.μ. περίπου, με μία γούρνα διαστάσεων (450*400*20)μ.μ. περίπου, με ποδιά, με εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία (σιφώνι κλπ), τοποθετημένος

2

Αναμικτική μπαταρία κουζίνας πάγκου

1

Θερμού ψυχρού ύδατος, μίας οπή, με τηλέφωνο, χρωμέ, τοποθετημένη

 

Προϋπολογισμός Ομάδας Δ: 173,60

 

 

ΟΜΑΔΑ Ε: Ιατρικός Εξοπλισμός

 

ΟΜΑΔΑ Ε – Ιατρικός Εξοπλισμός

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Τραπέζι-λάντζα

1

Ανοιχτή, με ράφι, μία γούρνα, inox, διαστάσεις τραπεζιού (120*70*86)εκ. περίπου, διαστάσεις γούρνας (90*50*50)εκ. περίπου, υγειονομικού ενδιαφέροντος

2

Καταιωνιστήρας με βρύση

1

Μίας οπής, θερμόμεικτος και ενδιάμεση βρύση περιστροφικού ανοίγματος, για τοποθέτηση πάνω στην λάντζα, τοποθετημένος, υγειονομικού ενδιαφέροντος

3

Πάγκος εργασίας-τραπέζι

1

Ανοιχτός, με ράφι, τροχήλατος, inox, διαστάσεων (240*70*86)εκ. περίπου, υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

Προϋπολογισμός Ομάδας Ε: 1.339,20

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ζ: Επιγραφή

 

ΟΜΑΔΑ Ζ – Επιγραφή

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Επιγραφή εξωτερικού χώρου

1

Μεταλλική αλουμινίου με γαλβανιζέ πλαίσια (στραντζαριστά) με γράμματα βινυλίου επταετούς εγγύησης διαστάσεων 100 cm πλάτος και 120 cm ύψος

 

Προϋπολογισμός Ομάδας Ζ: 316,20

 

Η παράδοση και εγκατάσταση των ειδών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε τριάντα (30) ημέρες από την ανάθεση της προμήθειας, σε χώρο που θα υποδείξει το τμήμα Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με δαπάνη του ανάδοχου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά που να αφορά μόνο μία ή περισσότερες ομάδες, αλλά η προσφορά θα πρέπει, υποχρεωτικά, να περιλαμβάνει όλα τα είδη της ομάδας και να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας.

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Κτηνιατρείου" , Ομάδα ............

Οι προσφέροντες, μαζί με την προσφορά σας θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, ή Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρουν ότι θα προσκομίσουν τα παρακάνω δικαιολογητικά σε περίπτωση που είναι μειοδότες και πριν την έκδοση της Απόφασης ανάθεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

 1. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

 2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (για κύρια και επικουρική ασφάλεια)

 3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (οι εταιρείες, για όλους του νόμιμους εκπροσώπους, μέλη Δ.Σ., Διευθύνοντες Συμβούλους).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ