Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 18/01/2016 03:01

18/1/2016, Προκήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καταστημάτων οδού Τσουδερών

Περίληψη προκήρυξης

Προκήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας