Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 01/07/2016 01:07

1/7/2016, ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΑ» ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι δίνεται παράταση έως 8/7/2016 στην υποβολή αιτήσεων για τις ειδικότητες

Αριθμός Θέσεων και ειδικοτήτων ανά κατηγορία φιλοξενίας ωφελούμενων

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Γυμναστές

2

Πτυχιούχος Τ.Ε.Ε.Φ.Α

Βοηθ. Μαγείρων

1

Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται (απαραίτητο το βιβλιάριο υγείας )

 

Για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την «Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά» με διάρκεια απασχόλησης έως δύο μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Χανίων, (στη διεύθυνση Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον, Χανιά, 1ος όροφος, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2821341670-671-674), από 8.30 π.μ. εως 2.30 μ.μ

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στο email: t-adynamiko@chania.gr ή με αποστολή στο FAX 2821341679 .

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

 Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση