Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 07/03/2016 01:03

07/03/2016, Ορθή Επανάληψη - Προμήθεια ειδών που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

Χανιά, 08 / 03 / 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 11962


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια ειδών που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 30.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 15-6471.001 για “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων”

  4. Την υπ’ αριθμ. 117/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει τη δαπάνη (ΑΔΑ:ΩΤΛΓΩΗ5-ΜΣ3)

  5. Την υπ' αριθμ. Α-447/2016 Π.Α.Υ., ποσού 1.642,10€

  6. Την υπ’ αριθμ. 11069/02-03-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού - Αθλητισμού

  7. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας ειδών που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας, προϋπολογισμού 1.642,10€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια εορτασμού της Καθαρής Δευτέρας, ο Δήμος διοργανώνει εκδήλωση στο άλσος των Αγίων Αποστόλων, με ζωντανή μουσική, δρώμενα και κέρασμα με παραδοσιακά εδέσματα. Αναλυτικά η προμήθεια αφορά στα παρακάτω είδη:

 

ΟΜΑΔΑ Α - ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Σέλερι ή σέλινο για την παρασκευή 50 λίτρων φασολάδας

κιλά

17

Καρότα για την παρασκευή 50 λίτρων φασολάδας

κιλά

15

Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο για την παρασκευή 50 λίτρων φασολάδας

κιλά

8

Ντοματοπολτός για την παρασκευή 50 λίτρων φασολάδας

γραμμάρια

4.550

Μαύρο πιπέρι για την παρασκευή 50 λίτρων φασολάδας

γραμμάρια

250

Αλάτι ψιλό για την παρασκευή 50 λίτρων φασολάδας

κιλά

1

Φασόλια ξερά

κιλά

100

 

Προϋπολογισμός ομάδας Α, 350,10€

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Λαγάνες με σουσάμι

τεμάχια

200

 

 

Προϋπολογισμός ομάδας Β, 600,00€

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ - ΕΙΔΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Πλαστικό μπολ μισού λίτρου άσπρο αδιαφανές

τεμάχια

1.000

Κουτάλι σούπας πλαστικό άσπρο αδιαφανές

τεμάχια

1.000

Κουτάλι παγωτού πλαστικό άσπρο αδιαφανές

τεμάχια

200

 

Προϋπολογισμός ομάδας Γ, 96,00€

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 στις 12.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω: Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για "Προμήθεια ειδών που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας, ΟΜΑΔΑ..........", Υπόψη κας Γουμενάκη

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ