Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 03/08/2016 09:08

03/08/2016, Προμήθεια μηχανημάτων εργασιών πράσινου για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

Χανιά, 03 / 08 / 2016

Αριθμ. Πρωτ.:44676

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια μηχανημάτων εργασιών πράσινου για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 8.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 35-7131.001 για “Προμήθεια μηχανημάτων εργασιών πρασίνου”

  4. Την υπ' αριθμ. Α-762/2016 Π.Α.Υ., ποσού 8.000,00€

  5. Την υπ’ αριθμ. 432/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

  6. Την υπ’ αριθμ. 558/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 4.035,00€ για την κάλυψή της (ΑΔΑ:16REQ004888043)

  7. Την υπ’ αριθμ. 41078/19-07-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Πράσινου και Καθαριότητας

  8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας μηχανημάτων εργασιών πράσινου για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου, συνολικού προϋπολογισμού 4.035,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναλυτικά η προμήθεια αφορά στα παρακάτω είδη:

 

ΟΜΑΔΑ Α

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΟ

βενζινοκίνητες χλοοκοπτικές μηχανές

βενζινοκινητήρας κυβισμού 200cc

με μοχλό σβησίματος κινητήρα

πέντε θέσεις ύψους κοπής

ύψους κοπής 27-75mm

με κεντρίκο μοχλό ρύθμισης ύψους κοπής χόρτου

πλάτους κοπής 51cm

ατσάλινο σασί

χειρολαβή αναδιπλούμενη

έδραση τροχών σε κουζινέτα

αυτοπροωθούμενη

συλλάκτης χόρτου 60lt

διάμετρος τροχών 180-200mm

5

 

Προϋπολογισμός ομάδας Α, 2.200,00€

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

Λάμα 30 cm

Κυβισμός 31,4 cm3

Ισχύς 1,05 kW/ 1,4 Hp

Βάρος 7,6 Kgr (χωρίς καύσιμο)

Τηλεσκοπικός σωλήνας με συνολικό μήκος με λάμα και αλυσίδα (270–390 cm)

Αντιδονητικό σύστημα

Αυτόματη αποσυμπίεση

Βήμα αλυσίδας 1/4” P

Στάθμη ηχοπίεσης 89 dB

Στάθμη ηχητικής ισχύος 104 dB

Δονήσεις αριστερά/ δεξιά 3,7/ 5,5 ms2

2

 

Προϋπολογισμός ομάδας Β, 1.280,00€

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΙΚΡΟ

κυβισμός κινητήρα cc : 25.4cc

διάμετρος & διαδρομή εμβόλου mm 34x28

ισχύς κινητήρα :1 HP

χωρητικότητα δοχείου καυσίμων 600 ml

χωρητικότητα δοχείου λαδιού 400 ml

φίλτρο αέρος σφουγγαράκι εμβαπτισμένο σε λάδι

σύστημα εκκίνησης με σχοινί αυτόματης επαναφοράς

σύστημα μετάδοσης κίνησης με αυτόματο φυγοκεντρικός συμπλέκτης

μήκος λάμας : 25cm ( 10'')

καθαρό βάρος ( χωρίς λάμα και αλυσίδα ) 5,9 kgr

μήκος 2,10 m .

1

 

Προϋπολογισμός ομάδας Γ, 170,00€

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

χωριτικότητας 30kgr

πλάτος διανομής1,8-3m

παρελκόμενος σε τρακτερ κήπου

1

 

Προϋπολογισμός ομάδας Δ, 165,00€

  

ΟΜΑΔΑ Ε

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

κινητήρας 900w για κοπή σε διάφορα υλικά

λειτουργία ταλάντωσης με 19mm μήκος βήματος

ταχύτητα από 0-3500 spm,

αλλαγή λάμας FIXTEC αυτόματη

βάρος 2,9 kgr

1

 

Προϋπολογισμός ομάδας Ε, 220,00€

 

 

Τα παραπάνω μηχανήματα θα πρέπει να καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών και να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Πράσινου και Καθαριότητας.

Η παράδοση των ειδών, θα γίνει από τον ανάδοχο σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία (Δ/νσης Περιβάλλοντος – Πράσινου και Καθαριότητας, Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου) και πιθανό κόστος μεταφοράς βαρύνει τον ανάδοχο. Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 1 (ένα) μήνα από την ανάθεση της προμήθειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες αλλά η προσφορά θα πρέπει να αφορά σε όλα τα τεμάχια της ομάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο ο

οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Προμήθεια μηχανημάτων εργασιών πράσινου για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου",

Υπόψη κας Γουμενάκη

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ