Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 02/08/2016 11:08

02/08/2016, Προμήθεια μικρο-εργαλείων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 


Χανιά, 02 / 08 / 2016


Αριθμ. Πρωτ.: 44457

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια μικρο-εργαλείων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 3.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 35-7135.002 για “Προμήθεια μικροεργαλείων Υπ.πρασίνου”

  4. Την υπ' αριθμ. Α-852/2016 Π.Α.Υ., ποσού 2.000,00€

  5. Την υπ’ αριθμ. 434/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

  6. Την υπ’ αριθμ. 560/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 1.997,02€ για την κάλυψή της (ΑΔΑ:16REQ004782872)

  7. Την υπ’ αριθμ. 39394/13-07-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Πράσινου και Καθαριότητας

  8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας μικρο-εργαλείων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου, προϋπολογισμού 1.997,02€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναλυτικά η προμήθεια αφορά στα παρακάτω είδη:

 

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ψαλίδι κλαδέματος τύπου felco Νο 11με κωνική κεφαλή κοπής. με διάμετρο κοπής 25mm βάρος ψαλιδιού 245gr, συνολικό μήκος εργαλείου 210mm. Οι λεπίδες των ψαλιδιών να διαθέτουν ειδική εγκοπή , η οποία να επιτρέπει το κόψιμο συρμάτων μικρής διαμέτρου , χωρίς να φθείρεται η λεπίδα, αυλάκι καθαρισμού λεπίδας το οποίο να επιτρέπει την απομάκρυνση των χυμών του φυτού το οποίο αποκόπτεται και τα πριονίδια μετά από κάθε τομή. Λαβές ψαλιδιού από σφυρηλατημένο αλουμίνιο.

τεμ

10

Ανταλλακτική λάμα για το ψαλίδι κλαδέματος felco Νο 11

τεμ

5

Κλαδευτήρι για κλαδιά έως 20mm classic by pass τύπου gardena με επάνω λεπίδα με αντικολλητική επίστρωση και η κάτω λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα . Με κόπτη σύρματος και εγκοπή για την απομάκρυνση των χυμών του φυτού.

τεμ

10

Κλαδευτήρι για κλαδιά έως 18 mm τύπου gardena , με κόπτη σύρματος και εγκοπή για την απομάκρυνση των χυμών του φυτού , με κλείδωμα ασφαλείας ,με λεπίδα με τρόχισμα ακριβείας, με πάνω και κάτω λεπίδα με αντικολλητική επικάλυψη.

τεμ

13

Χειροκίνητο χλοοκοπτικό τύπου Husqvarna με πλάτος κοπής 40,64 cm , ύψος κοπής 12,7-38,1 mm ( ρυθμιζόμενο σε 4 θέσεις )με 5 λεπίδες μαζί με το συλλέκτη χόρτου. Με ατσάλινο πλαίσιο κοπής κυλινδρική λεπίδα και βάση στήριξης μαχαιριών. Βάρος 8,62 κιλά.

τεμ

1

Πριόνι χειρός τηλεσκοπικό, με μέγιστο ύψος 5,65 μέτρα και λάμα 47 εκατοστά

τεμ

1

Πριόνι χειρός τηλεσκοπικό με μέγιστο ύψος 4,56 μέτρα και λάμα 40 εκατοστά)

τεμ

1

Τσεκούρι 3 κιλών με ξύλινο κοντάρι

τεμ

2

Πρέσα διακοπής ροής νερού υδραυλικών ( στραγγαλιστής 16-20-25-32mm)

τεμ

1

Μεταλλικό σάρωθρο Gardena τσουγκρανόσκουπα μεταλλική ρυθμιζόμενη κόμπι με αντιδιαβρωτική προστασία με εύκαμπτα ψευδαργυρωμένα δόντια από ελαστικό χάλυβα . Με άνοιγμα βεντάλιας από 30-50cm.

τεμ

20

Λίμες αλυσοπρίονου λεπτές 5/32

τεμ

20

Πιρούνες ανταλλακτικές μεταλλικές με τέσσερα δόντια

τεμ

5

 

Η παράδοση των ειδών, θα γίνει από τον ανάδοχο στην αποθήκη του Δήμου Χανίων, μέσα σε δύο μήνες από την ανάθεση και πιθανό κόστος μεταφοράς βαρύνει τον ανάδοχο.

Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά που να αφορά σε όλα τα είδη, διαφορετικά η προσφορά δε θα γίνεται δεκτή και ο προσφέροντας θα αποκλείεται από τη διαδικασία.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Προμήθεια μικρο-εργαλείων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου",

Υπόψη κας Γουμενάκη

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ