Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 20/04/2016 12:04

20/04/2016, Προμήθεια στεφάνων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

Χανιά, 20 / 04 / 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 21193

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια στεφάνων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

 2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

 3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 3.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 00-6434.001 για “Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων”

 4. Την υπ' αριθμ. Α-607/2016 Π.Α.Υ., ποσού 1.200,00€

 5. Την υπ’ αριθμ. 205/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.200,00€ για την κάλυψή της

 6. Την υπ’ αριθμ. 19460/13-04-2016 Εισήγηση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

 7. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας στεφάνων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια αφορά σε 54 δάφνινα στέφανα, εξωτερικής διαμέτρου 60 πόντων, με σατινέ κορδέλα, τα οποία θα κατατεθούν σε διάφορες εκδηλώσεις και Εθνικές Επετείους που εκπροσωπείται ο Δήμος κατά τη διάρκεια του έτους και συγκεκριμένα:

 1. Εορτασμός της 25ης Μαρτίου (10 στεφάνια)

 2. Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου (10 στεφάνια)

 3. Εκδήλωση Εθνικής Μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος (1 στεφάνι)

 4. Εκδηλώσεις μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας (1 στεφάνι)

 5. Εκδήλωση προς τιμή των πεσόντων και αγνοουμένων Κρητών στην Κύπρο (1 στεφάνι)

 6. Εκδηλώσεις εορτασμού της Πρωτομαγιάς (1 στεφάνι)

 7. Εκδηλώσεις εορτασμού της Ημέρας Λήξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1 στεφάνια)

 8. Επέτειο της Ιστορικής Μάχης της Κρήτης (σύμφωνα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στις εξής τοποθεσίες: Κοντομαρί, Χρυσαυγή Δήμου Βουκολιών, Καμπανός, Νέα Χώρα, Κόκκινο Χωριό Δήμου Βάμου, Καστέλι Δήμου Κισσάμου, Σούδα Μνημείο Αφανούς Ναύτου, Γουβερνέτο Δήμου Ακρωτηρίου, Μνημείο Ευελπίδων Δήμου Κολυμβαρίου, Ραμνή Δήμου Αρμένων, Γαλατάς-Νεοζηλανδικό Μνημείο Δήμου Ν.Κυδωνίας, Aλικιανός Δήμου Μουσούρων, Συμμαχικό Νεκροταφείο Βλητέ, Γερμανικό Νεκροταφείο) (14 στεφάνια)

 9. Μνημόσυνο Ελευθερίου και Σοφοκλή Βενιζέλου (1 στεφάνια)

 10. Εκδήλωση Μνήμης και Τιμής για τους Μιχαλάκη Καραολή και Αντρέα Δημητρίου (1 στεφάνι)

 11. Εορτασμός της επετείου Εθνικής Αντίστασης (1 στεφάνι)

 12. Εορτασμός της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων (1 στεφάνι)

 13. Μνημόσυνο για τα θύματα του Ναυαγίου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» (1 στεφάνι)

 14. Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο εκτελεσθέντων ( 29 Αυγούστου 1944) στην Αγιά (1 στεφάνι)

 15. Εορτασμός Ημέρας Ηνωμένων Εθνών (24 Οκτωβρίου) (1 στεφάνι)

 16. Εκδήλωση για την Επέτειο του Βομβαρδισμού του Επαναστατικού Στρατοπέδου Ακρωτηρίου (1 στεφάνι)

 17. Εκδηλώσεις για την επέτειο της Επανάστασης του Θερίσου (2 στεφάνια)

 18. Ηλιάκεια (1 στεφάνι)

 19. Ημέρα Μνήμης για τον Αντιστράτηγο Εμμ. Χατζηδάκη (22 Ιουλίου) (1 στεφάνι)

 20. Εκδηλώσεις για την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα (1 στεφάνι)

 21. Μνήμη των πεσόντων οπλιτών του στρατοπέδου του Ακρωτηρίου την επανάσταση του 1897 (1 στεφάνι)

 22. Επέτειος Έναρξης του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ κατά των Άγγλων (1 στεφάνι)

 

Το κόστος μεταφοράς των στεφάνων στην τοποθεσία που πραγματοποιείται η εκάστοτε εκδήλωση, βαρύνει τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές έως και την Μ. Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 στις 10.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Προμήθεια στεφάνων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων",

Υπόψη κας Γουμενάκη

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ