Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 29/06/2016 10:06

29/06/2016, Δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια διοργάνωσης της τελικής φάσης του εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 


Χανιά, 29 / 06 / 2016


Αρ.πρωτ.: 36066

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια διοργάνωσης της τελικής φάσης του εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης 2015-2016

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80, τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

 3. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 19.000,00€ στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 15-6472.001 για “Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων” .

 4. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 5.000,00€ στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 00-6131.007 για “ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΜ. ΕΡΓ.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ” .

 5. Την υπ΄ αριθμ Α-604/2016 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση ποσού 1.200,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15-6472.001

 6. Την υπ΄ αριθμ Α-603/2016 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση ποσού 3.550,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6131.007

 7. Την υπ΄ αριθμ. 267/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που ψηφίζει πίστωση ποσών 1.200,00€ και 3.550,00€ αντίστοιχα, στους παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ:16REQ004277153)

 8. Την υπ΄ αριθμ. 363/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει πίστωση ποσών 1.200,00€ και 3.550,00€ αντίστοιχα, στους παραπάνω Κ.Α.

 9. Την υπ’ αριθμ. 25893/18-05-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Αθλητισμού - Πολιτισμού

 10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια διοργάνωσης της τελικής φάσης του εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης 2015-2016 και συγκεκριμένα:

 

 1. Προμήθεια μεταλλίων και κυπέλων ως κάτωθι:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(ΤΕΜΑΧΙΑ)

1

Μετάλλια χρυσά με το σήμα του μπάσκετ

24

2

Μετάλλια ασημένια με το σήμα του μπάσκετ

24

3

Μετάλλια χάλκινα με το σήμα του μπάσκετ

24

4

Κύπελο μεσαίου μεγέθους με επιγραφή «Στον 1ο νικητή της Α1 κατηγορίας για το εργασιακό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης 2015-2016»

1

5

Κύπελο μεσαίου μεγέθους με επιγραφή «Στον 2ο νικητή της Α1 κατηγορίας για το εργασιακό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης 2015-2016»

1

6

Κύπελο μεσαίου μεγέθους με επιγραφή «Στον 3ο νικητή της Α1 κατηγορίας για το εργασιακό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης 2015-2016»

1

7

Κύπελο μεσαίου μεγέθους με επιγραφή «Στον 1ο νικητή της Α2 κατηγορίας για το εργασιακό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης 2015-2016»

1

8

Κύπελο μεσαίου μεγέθους με επιγραφή «Στον 2ο νικητή της Α2 κατηγορίας για το εργασιακό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης 2015-2016»

1

9

Κύπελο μεσαίου μεγέθους με επιγραφή «Στον 3ο νικητή της Α2 κατηγορίας για το εργασιακό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης 2015-2016»

1

 

προϋπολογισμού 200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

 

2. Προμήθεια αθλητικού υλικού ως κάτωθι:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(ΤΕΜΑΧΙΑ)

1

Μπάλες Μπάσκετ τύπου SPALDING TF-500 EUROLEAGUE OFFICIAL 1/0 REPLICA BALL

8

2

Μπάλες Μπάσκετ τύπου Spalding TF-1000 Official Ball A1 Greek Division ESAKE

4

3

Δίκτυα μπάσκετ για μπασκέτας SPALDING, ΛΕΥΚΟ 8235SCN HEAVY DUTY WHITE NET

6

4

Καλάθια αλουμινίου για μεταφορά μπαλών

2

 

Προϋπολογισμού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

 

3. Διαιτησία για την κάλυψη των αγώνων της Τελικής Φάσης Εργασιακού πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης 2015-2016, από σύνδεσμο διαιτητών, προϋπολογισμού 1.476,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Προβλέπετε ότι θα πραγματοποιηθούν 36 παιχνίδια και χρειάζονται δύο διαιτητές για κάθε παιχνίδι.

 

 

4. Γραμματεία για την κάλυψη των αγώνων της Τελικής Φάσης Εργασιακού πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης 2015-2016, από σύνδεσμο κριτών, προϋπολογισμού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Προβλέπετε ότι θα πραγματοποιηθούν 36 παιχνίδια και χρειάζονται δύο άτομα γραμματεία για κάθε παιχνίδι.

 

 

5. Γιατρός για την κάλυψη των αγώνων της Τελικής Φάσης Εργασιακού πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης 2015-2016, προϋπολογισμού 1.064,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Προβλέπετε ότι θα πραγματοποιηθούν 36 παιχνίδια κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τους φακέλους με τις προσφορές τους έως και την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια διοργάνωσης της τελικής φάσης του εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης 2015-2016"

Υπόψη κας Γουμενάκη


Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ