Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

27/06/2017, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U-20), ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

27.06.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 17:24

 

 

O Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προβαίνει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 α του Ν.4412/2017  για την επιλογή αναδόχου της  σύμβασης «Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες, διαμονής, διατροφής, συνεδριάσεων για την φιλοξενία αποστολών και λοιπών προσώπων του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και Τουρνουά Προετοιμασίας Καλαθοσφαίρισης Νέων Ανδρών (U-20)», για το διάστημα από 07/07/2017 έως και 18/07/17, διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά στο διαγωνισμό  που διεξήχθη στις 23/06/17 και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές.

 

 

Πρόσκληση Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης

Διακήρυξη 

ΤΕΥΔ