Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2017

03/03/2017, Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων

03.03.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 13:26

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ